Dadasaheb Phalke Film Foundation Awards (21 Apr 2015)

Photograph 1
Photograph 1

Chandrashekhar Pusalkar with Sudha Chandran

Photograph 2
Photograph 2

Chandrashekhar Pusalkar with Sudha Chandran

Photograph 3
Photograph 3

Chandrashekhar Pusalkar and Mrudula Pusalkar with Sudha Chandran

Photograph 4
Photograph 4

Chandrashekhar Pusalkar and Mrudula Pusalkar with Sudha Chandran

Photograph 5
Photograph 5

Chandrashekhar Pusalkar and Mrudula Pusalkar with Sudha Chandran

Photograph 6
Photograph 6

Chandrashekhar Pusalkar and Mrudula Pusalkar with Sudha Chandran

Photograph 7
Photograph 7

Tiger Shroff

Photograph 8
Photograph 8

Tiger Shroff and Jackie Shroff

Photograph 9
Photograph 9

Tiger Shroff and Jackie Shroff