Dadasaheb Phalke's Birth Anniversary (30 Apr 2018)

Photograph 1
Photograph 1

Chandrashekhar Pusalkar near Dadasaheb Phalke's Statue at Dadasaheb Phalke Marg

Photograph 2
Photograph 2

Chandrashekhar Pusalkar near Dadasaheb Phalke's Statue at Dadasaheb Phalke Marg

Photograph 3
Photograph 3

Chandrashekhar Pusalkar near Dadasaheb Phalke's Statue at Dadasaheb Phalke Marg

Photograph 4
Photograph 4

Actor Aadesh Bandekar Talking to the Media

Photograph 5
Photograph 5

Dadasaheb Phalke International Awareness Mission's Team Members near Dadasaheb Phalke's Statue

Photograph 6
Photograph 6

Dadasaheb Phalke International Awareness Mission's Team Members near Dadasaheb Phalke's Statue

Photograph 7
Photograph 7

Chandrashekhar Pusalkar Talking to the Media

Photograph 8
Photograph 8

Actress Varsha Usgaonkar along with Akhil Bharateeya Marathi Chitrapat Mahamandal's Team Members near Dadasaheb Phalke's Statue

Photograph 9
Photograph 9

Actor Ankush Chaudhari along with Akhil Bharateeya Marathi Chitrapat Mahamandal's Team Members near Dadasaheb Phalke's Statue